Taking too long? Close loading screen.
DrammenSydNæringseiendom_Bilde_05_webopt

Forener krefter i Drammen Syd Næringseiendom

Hanekleiva Næringspark har blitt det nye logistikknutepunktet syd for Drammen. Nå samles omfattende utviklingskompetanse i Drammen Syd Næringseiendom, for å tilby grønne næringsbygg for kombinasjonsbrukere innen lager, industri og logistikk. Kjedaas, Eneo Eiendom og Trippel Eiendom forener krefter i Drammen Syd.

«Dette har jeg skikkelig tru på» sier Stine Søsveen i Trippel Eiendom. «Det laget vi nå har samlet har en omfattende utviklingskompetanse som kan bistå fremtidsrettede aktører innen lager og logistikk. Drammen Syd er det nye nå. Selskapet har omfattende kompetanse og muskler til å utvikle næringsparkens siste tomter. Industrien og logistikkbransjen er i en spennende utvikling, også i vår region», fortsetter hun.

Drammen Syd eies av Eneo Eiendom AS, Kjedaas AS og Trippel Eiendom AS og eier til sammen 75 mål med næringstomter i Hanekleiva Næringspark.

«Vi har sett at flere aktører trenger tomter på over 10 mål, og de er det ikke mange av i vår regionen. I tillegg er ofte infrastrukturen viktig, nærhet til E18 er kritisk. Vi kan nå møte dette markedet, og bruke vår utviklingskompetanse til å bidra til å effektivisere driften. Utviklingen av Hanekleiva Næringspark har gått fort. Det er en park på til sammen 470 mål og alle tomtene er nå solgt, og mange av de er også utviklet og i full drift. Vi skal nå utvikle 75 mål som har god utnyttelse og plassering», avslutter hun.

Eiendommene

Hanekleiva er en næringspark for både én- og flerbrukerbygg til kombinerte formål: kontor, industri, lager og logistikk. Her eier utvikler Drammen Syd Næringseiendom to store og byggeklare tomter på totalt 75 mål i et område som er ferdig regulert og med opparbeidet infrastruktur. Begge eiendommene egner seg svært godt for brukere som trenger et rektangulært eller kvadratisk lager-/produksjonsbygg med stor takhøyde, gode utearealer for lastebiler og kontorer med fin utsikt mot Oslofjorden.

Morten Hotvedt, Ove Byrmo, Stine Søsveen og Thor Ambjørn Kjeldaas i Drammen Syd Næringseiendom. Morten Hotvedt, Ove Byrmo, Stine Søsveen og Thor Ambjørn Kjeldaas i Drammen Syd Næringseiendom.

Lagerbyggene er godkjent for opptil 21 meters gesimshøyde, noe som dekker de aller fleste behov. Å bygge lager i høyden blir svært kostnads- og arealeffektivt, og gjør det lett å få varer inn og ut av lager. Maks BYA er 80% noe som gir et fotavtrykk på opptil 20.000 kvm, gir en god utnyttelse. Tomtene kan også deles i flere mindre bygg og flere brukere. Antall kvadratmeter kan økes, avhengig av antall etasjer og type bygg.

Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport eller industrimaskiner. Vi tilrettelegger selvsagt for effektiv inn- og utkjøring på tomten, og det blir mange parkeringsplasser – både for bil og lastebil.

Share on facebook
Share on linkedin