Taking too long? Close loading screen.
Fra venstre Martin Andersen, Vidar Lohne, Tom Vegard Bøhn og Jan Erik Finnerud i Norsk Scania for det nye anlegget

Norsk Scania til Hanekleiva Næringspark

Vi er stolte av å presentere Norsk Scania sitt 48 verksted i Norge. Dette åpner i Hanekleiva Næringspark. Verkstedet vil være en utvidelse av kapasiteten mot markedet, både i retning Drammen og Oslo, og sydover mot Tønsberg og Porsgrunn. I tillegg vil aktørene i næringsparken få et fullverdig verkstedtilbud tett på.

«Det er utrolig moro at vi sammen med Norsk Scania fant en løsning i Orhusveien 9. Eiendommen er utviklet for nettopp dette formålet, og alle funksjoner og tilpasninger i bygget kommer videre til anvendelse. Norsk Scania er en nasjonal og ambisiøs aktør som styrker tjenestetilbudet til de øvrige brukerne i næringsparken», sier Stine Søsveen.

«For oss er det viktig å være tett på kundene våre», sier Jan Erik Finnerud hos Norsk Scania. Lokalt har vi verksted både i Drammen og i Stokke hvor kapasiteten allerede er presset. I tillegg har vi et godt samarbeid med ASKO som blir den største aktøren i næringsparken. Når muligheten i Orhusveien 9 dukket opp, så vi at dette gir oss mulighet for en rask kapasitetsøkning og nærhet til viktige kunder fremover,» fortsetter Finnerud i Norsk Scania.

Med i underkant av 2000 solgte lastebiler pr år og en markedsandel på 46% (pr. 15.10 2021), er Norsk Scania en fremoverlent landsdekkende aktører innen lastebil, buss og motor i Norge. Selskapet har fokus på å tilby bærekraftige transportløsninger, og jobber mot en fossilfri transportsektor innen 2050, i henhold til Parisavtalen. Verkstedet i Hanekleiva vil, sammen med de øvrige Scania-verkstedene, jobbe ut ifra `den optimale serviceløsningen` hvor selskapets globale delelagerløsning, kombinert med innovative kjøretøysdata og verksteder tett på kunden, kan skreddersy serviceløsninger for ulike kunders behov.

Norsk Scania er i gang med å omstille sine verksteder for å kunne ta service på helelektriske lastebiler, som et ledd i det å møte fremtidens bærekraftige transportløsninger. Norsk Scania har allerede overtatt lokalene i Hanekleiva, og er i gang med å innrede lokalen og omprofilere skiltene på bygget.

Verkstedet i Hanekleiva Næringspark vil, når verkstedet er oppe og går, og starter med ni arbeidsplasser lokalt og verkstedet jobber nå med å besette de ulike stillingene.

«Trippel Eiendom har kjøpt flere tomter i næringsparken, disse vil bli utviklet fremover. Med sin sentrale beliggenhet har Hanekleiva Næringspark blitt et sterkt knutepunkt for lastebiltung næring, tett på E18. Her kommer det til å skje mye spennende fremover», avslutter hun.

 

Share on facebook
Share on linkedin

Informasjon

Kort om Norsk Scania

Norsk Scania er i dag Norges største egeneide forhandlerkjede av tunge kjøretøy med sine 48 servicepunkter og en omsetning i 2020 på 6 milliarder kroner. Norsk Scania har mer enn 1100 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til servicemarkedet. Norsk Scania er et datterselskap av det svenske selskapet Scania CV AB og representerer alle deres produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske markedet.

 

Om Eiendommen

Eiendommen inneholder 5 verkstedløp, med smøregrav og traverskran, godt tilpasset et fremtidsrettet lastebilverksted.