Om Trippel Eiendom

Trippel Eiendom er et familieselskap som ønsker å utvikle eiendom til gavn for både miljøet, nærmiljøet, driveren og eieren av eiendom.

Vi er opptatt av at konseptuell eiendomsutvikling skal baseres på en helhetlig tanke forankret i en grunnidé – en grunnidé som alltid tar utgangspunkt i hvordan et behov best kan løses og hvordan en bygningsmasse best kan utnyttes.

Vi jobber grundig med alle markedsfaktorer som er relevante for det enkelte prosjekt, og lager tidlig en oversikt for en eiendoms rammebetingelser før vi bestemmer oss for å gå inn i prosjektet.

Eiendomsutvikling er mer enn kvadratmeter og bruksformål. Noe av det viktigste er brukeren av eiendommen og dennes behov. I tillegg kommer viktige aspekter som historie, funksjon, arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger.

Vi har erfaring fra et bredt spekter av fagområder innen eiendomsutvikling, og har solid innsikt i eiendomsbransjen mange perspektiver.

Ove har over 40 år erfaring fra bransjen. I tillegg til sin rolle som arkitekt, har han jobbet som markedsansvarlig hos entreprenør, samt strategisk rådgiver og utvikler for en rekke store og mindre prosjekter over hele landet. Sammen med Kiwi og NorgesGruppen har han blant annet vært med å etablere godt over 100 Kiwi-butikker. Ove har også grunnlagt ProsjektCompaniet, som han drev i over 25 år før han gikk ut av selskapet i 2016.

Stine har markeds- og ledelsesbakgrunn og har jobbet med forretningsutvikling innen handel- og kjøpesenterbransjen i over 10 år. Med både norske og internasjonale eiere, har hun erfaring med målstyring, kontraktsarbeid, prosjektledelse og operativ eiendomsdrift. Hun var sentral i Steen & Strøms utvikling av Gulskogen Kjøpesenter i Drammen fra 2007 til 2013, og var engasjert som markedsdirektør i Steen & Strøm Norge i 2 år før hun startet Trippel Eiendom sammen sin far i 2015.

Med hovedsete i Drammen, har vi fokus på eiendom som ligger innenfor en times biltur.

Kreativ, handlekraftig og profesjonell

Logistikk og lager

Effektiv utnyttet og sentralt beliggende eiendommer i Hanekleiva Næringspark.

Pro Drammen

I Drammen er vi også åpne for annen type eiendom enn handel og logistikk. Vi vil være med på å utvikle Drammen!

Handel

Gode dagligvare- og handelseiendommer, utviklet med miljøfokus for gode kundeopplevelser.