Miljøengasjement

Som utvikler ønsker vi å bidra aktivt til å redusere CO2-utslipp knyttet til bygningsarbeid. I tillegg ønsker vi å velge materialer og løsninger som er gode i et langsiktig miljøperspektiv.

Det utvikles stadig nye og spennende måter å bruke og gjenbruke materialer på. Avfallshåndtering på byggeplass har vært et fokus i flere år, og vi opplever at mange entreprenører er dyktige på dette området. Vi ønsker å bidra til dette viktige arbeidet ved kontinuerlig å stille krav til våre samarbeidspartnere samt ved å ta gode miljøvalg i våre prosjekter.

Kiwibutikken på Lerberg i Hokksund er vårt sist oppførte miljøbygg. Her har vi brukt slipt miljøbetong som gulv, uten å legge fliser på overflaten. Denne gulvløsningen bidro til 50% lavere Co2-utslipp enn hva tradisjonell betong med flis oppå ville ha medført. Eiendommen er dessuten bygget i massivtre, som blant annet gir godt inneklima. Med gress og humlekasser på taket har vi sammen med leietaker gjort en jobb for å redusere miljøavtrykket.

Vi har latt oss inspirere av FNs bærekraftsmål og har valgt å ha et ekstraordinært fokus på mål nr. 11 om bærekraftige byer og samfunn og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Med dette som rettesnor i utviklingsarbeidet har vi fokus på formål og beliggenhet for våre eiendommer. Vi er tett på miljøvalgene for både materialer og løsninger, både under utvikling og drift, samt håndtering av natur og overvann. I disse tider jobber vi med vårt første Breeam-sertifiserte logistikkbygg.

FNs bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Større og flere byer – Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Fremtidens byer – Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Les mer
FNs bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Bærekraftig livsstil – For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Les mer