Taking too long? Close loading screen.

5 mål tomt til lager/logistikk bygg i Hanekleiva Næringspark

Med Demanor som nærmeste nabo, har vi ledig 5,5 mål tomt hvor vi kan tilrettelegge for et effektivt og moderne lager-/logistikk bygg. Tomten er ferdig opparbeidet og byggeklar. Her er mulighetene mange.

Trippel Eiendom ønsker velkommen til det nye logistikknutepunktet tett på Drammen.

Vil du være en del av lager- og logistikknutepunktet Hanekleiva Næringspark? Næringsparken er i rask vekst, og vi kan bygge dine nye, tilrettelagte lokaler i Orhusveien 10 – klare for innflytting om 12 måneder. Vår ferdig regulerte, opparbeidede og byggeklare tomt på 11 mål har en meget god beliggenhet, kun to minutter fra E18 ved Sande mellom Drammen og Holmestrand. Her har allerede våre nærmeste naboer, som ASKO, forskalingsselskapet PERI, transport- og logistikkeksperten Ramberg, lastebilverkstedet Scania, transportøren ViaBaltic, engrosvirksomheten Finstad Engros, logistikkselskapet PostNord med flere, valgt å etablere seg.
Nå er det klart at vi skal utvikle deler av eiendommen til DEMAnor sitt nyt lager/kontorbygg. Halve eiendommen ledig.

Tomten egner seg svært godt for industri, verksted, lager/logistikk og kombinasjonsbrukere. Infrastrukturen på tomten og utbyggingsvolumene blir optimalisert for leietakers bruk og behov.

Kontakt megler om mulighetene på Hanekleiva for din bedrift.

Eiendommen

Hanekleiva ved E18 er en næringspark for både én- og flerbrukerbygg til kombinerte formål: kontor, industri, lager og logistikk. Den aktuelle eiendommen på 11 mål passer godt til en bruker som trenger en rektangulær, lager-/produksjonshall med stor takhøyde, gode utearealer for lastebiler og kontorer med fin utsikt mot Oslofjorden.

Lagerbyggene er godkjent for opptil 21 meters gesimshøyde, noe som dekker de aller fleste behov. Å bygge lager i høyden blir svært kostnads- og arealeffektivt, og gjør det lett å få varer inn og ut av lager. Maks BYA er 80% – med et fotavtrykk på ca. 8.800 kvm, som er en veldig god utnyttelsesgrad. Tomten kan også deles i to bygg. Antall kvadratmeter kan økes, avhengig av antall etasjer og type bygg.

Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav. Vi vil føre opp bærekraftige bygninger som gir gode arbeidsprosesser, optimal drift, høy trivsel og lave driftskostnader. Det blir fremtidsrettede løsninger, med BREEAM-kvalitet og gode gjenvinningsløsninger. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport eller industrimaskiner. Vi tilrettelegger selvsagt for effektiv inn- og utkjøring på tomten, og det blir mange parkeringsplasser – både for bil og lastebil.

Beliggenhet

Hanekleiva Næringspark omfatter 470 mål optimalisert for lager, industri og logistikk – med en perfekt beliggenhet som tiltrekker seg ledende aktører med et profesjonelt forhold til logistikk. En av Norges største aktører på dette området er ASKO, som nå flytter sitt store anlegg fra Lierstranda og etablerer seg i Hanekleiva. Her har de 160 mål, og bygger i første omgang ca. 30.000 kvadratmeter automatisert lager. ASKO har muligheter til å utvide og blir med dette den absolutt største aktøren i næringsparken.

Distribusjonen fra Hanekleiva er svært god med utgangspunkt for transport til Drammen, Larvik og Oslo Havn, langs E18 sørover, i hele Telemark, den nye hovedtrasséen E134 mot Vestlandet og østover E18 mot Lier, Asker, Oslofjordtunnelen, Bærum og Oslo. Det er lett å komme til Hanekleiva, og det er massevis av gratis parkeringsplasser.

Stort utviklingspotensial

Det skal lønne seg å flytte til Hanekleiva, og det skal lønne seg å være kunde av virksomheter som holder til på Hanekleiva. Er kundegrunnlaget i nærheten av lageret, er det lett å øke servicenivået betydelig – sånt setter kundene pris på. Vi bidrar gjerne med å knytte kontakt mellom naboer i parken, så her kan det være rom for å både lære av hverandre og skape nye kundeforhold.
Det jobbes også med å utvide næringsparken ytterligere, slik at tyngdepunktet blir enda større fremover.

Ønsker dere et uforpliktende møte?
La oss ta et første møte der vi ser på din virksomhet og diskuterer muligheter. Vi har en egen prosjektgruppe der alle faggrupper er involvert.

Bakgrunn for prosjektet

Trippel Eiendom er et familieselskap som eier og utvikler den aktuelle tomten.
Det var eieren av Trippel Eiendom som fikk i oppdrag av ASKO å finne en egnet tomt for det store matvareselskapet. Trippel er opptatt av at konseptuell eiendomsutvikling skal baseres på en helhetlig tanke forankret i en grunnidé – en grunnidé som alltid tar utgangspunkt i hvordan et behov best kan løses og hvordan en bygningsmasse best kan utnyttes.

Selskapet jobber grundig med alle markedsfaktorer som er relevante for det enkelte prosjekt, og lager tidlig en oversikt for en eiendoms rammebetingelser før vi bestemmer oss for å gå inn i prosjektet. Trippel har erfaring fra et bredt spekter av fagområder innen eiendoms-utvikling, og har solid innsikt i eiendomsbransjens mange perspektiver.

Informasjon

Type
Lager/logistikk
Adresse
Fasiliteter
Grønt bygg, Kontorer, Lagerhall/verksted, Parkering
Arkitekt
Arkitektgruppen Drammen AS
Eier
Orhusveien 10 AS
Status
Ledig
Bildegalleri

Kontakt oss

Ove Byrmo

Eiendomsutvikler

Stine Søsveen

Eiendomsutvikler