Taking too long? Close loading screen.

Helgelandsmoen Næringspark

Offensive utviklingsplaner

XPND inviterte tidligere i år tre av Norges fremste arkitektkontor til parallelloppdrag: Hvordan skal Helgelandsmoen Næringspark best utvikles på en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig måte? Nå har juryen kommet til en beslutning og planarbeidet kan starte.

Nivået i arkitektkonkurransen var svært høyt og samtlige forslag ble vurdert som relevante, helhetlige og gjennomførbare. Den gjennomgående høye innsatsfaktoren gjorde juryarbeidet vanskelig. Trippel Eiendom AS har fasilitert prosessen og ledet juryarbeidet. Konklusjonen ble at konseptet PULS! – levert av arkitektkontoret A-LAB – danner det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle det tradisjonsrike området. XPND gleder seg nå til å fortsette samarbeidet i forestående planprosesser.

Grønn mobilitet
Helgelandsmoen Næringspark skal omskapes fra dagens bilbaserte næringspark til fremtidsrettet, opplevelsesrik og klimavennlig ”landsbysentrum” med hovedfokus på utvikling av bærekraftige næringer, aktiviteter og tilbud innen blant annet helse, idrett og fritid samt lokalmat.
Området vil bli utviklet i tråd med eksisterende kvaliteter, identitetsskapende elementer og respekt for områdets historiske identitet og naturomgivelser. Næringsparken inneholder i dag ca. 50 bedrifter som til sammen sysselsetter ca. 300 personer; målsetningen er at dette skal dobles. PULS! viser hvordan de ulike næringene kan forsterkes, og hvorledes det kan skapes interaksjon mellom ulike brukergrupper. Forslaget skal skape liv i parken gjennom døgnet og de forskjellige årstider, med det klare mål å bygge en attraktiv destinasjon.
Intensjonen er å skape et sammenhengende område med et variert innhold inndelt i emnesoner, med en effektiv infrastruktur. ”Grønn mobilitet” vil sørge for at myke trafikanter tas hensyn til på lik linje med kjøretrafikk. Gågate, torg og møteplasser skal sørge for et inkluderende miljø og skape interaksjon mellom ulike brukergrupper – næringsdrivende, lokale beboere, lokalt ansatte, helsereisende, konferansegjester, friluftsinteresserte, matinteresserte og barnefamilier.

Ivaretar eksisterende verdier
Området innehar historiske og ”grønne” verdier. Varierte naturopplevelser på land og vann, kunst- og kulturseverdigheter samt aktivitetstilbud gjør at stedet allerede er attraktivt. Dette skal nå ytterligere forsterkes slik at området blir funksjonelt og attraktivt for beboere, næringsdrivende og tilreisende.
– A-LAB så potensialet og mulighetene som dette unike området har å by på. Vi har nå en overordnet strategi som vil være viktig når vi går over i en planprosess som skal lede oss inn på det endelige sporet, sier Morten Pettersen, daglig leder i XPND. – Vi var imponert over det grundige og strategiske grunnlaget som var lagt ned, før man i hele tatt begynte å jobbe med det endelige resultat. Dette er en måte å jobbe på som vi i XPND verdsetter og er kjent med fra tidligere prosjekter, fremholder Pettersen.

Arkitektens kommentarer
– Den grundige innsiktsjobben som ble utført, var helt nødvendig. Vi lærte enormt mye av å sette oss inn i alle aspekter rundt dette fantastiske området, med så mange og varierte kvaliteter, forteller Espen Veiby, arkitekt, interiørarkitekt og associate partner i A-LAB. – En side ved dette prosjektet som har vært spesielt inspirerende for oss, er at oppdragsgiver er så visjonær i det å skape et sted for rekreasjon og helsebringende aktiviteter, både for lokalbefolkningen og tilreisende. Det at de er så opptatt av det menneskelige aspektet ved prosjektet,at man skaper ulike aktiviteter for mange ulike typer brukere, mener vi er like viktig som alt det som handler om miljømessig bærekraft her.

Informasjon

Type
Lager/logistikk
Adresse
Tomt
240 mål
Arkitekt
A-Lab
Eier
XPND AS
Status
Under utvikling
Bildegalleri

Kontakt oss

Ove Byrmo

Eiendomsutvikler

Stine Søsveen

Eiendomsutvikler